Dne 31. 12. 2020 nás opustil náš přítel a bývalý dlouholetý nejmilejší předseda pan

Miroslav Fojtík.

Určitě jsou tu lidé, kteří jsou povolanější zavzpomínat na něj, na jeho působení v našem klubu, co pro jeho existenci a fungování udělal.

Ačkoliv odešel, zůstane v našich vzpomínkách.

Všem zarmouceným pozůstalým si dovolím projevit upřímnou soustrast…