Vážení spoluobčané,
Rád bych vás touto cestou informoval o aktuálním dění v našem místním střeleckém klubu,
respektive o rozvoji Těrlické střelnice. Vzhledem k novým požadavkům bezpečnosti a snížení hlukové
zátěže bezprostředního okolí jsme přistoupili k zásadním stavebním úpravám v areálu střelnice.
Budujeme nový betonový plot namísto stávajícího poškozeného pletiva, hliněný dopadový val a v
neposlední řadě hlukové a balistické zábrany. Veškeré úpravy konzultujeme s odborníkem v oblasti
balistiky, abychom zajistili dosažení absolutní bezpečnosti a zároveň umožnili sportovcům všech
generací pokračovat v dlouholeté tradici střelectví a biatlonu v Těrlicku. Velice si vážím skutečnosti,
že představitelům vedení naší obce záleží na rozvoji střeleckého sportu v Těrlicku. Díky finanční
pomoci zastupitelstva obce můžeme pro úpravy používat kvalitní materiály, které pomohou udržet
kondici areálu střelnice, která splňuje všechny moderní požadavky bezpečnosti a environmentální
zátěže. Stavební úpravy bychom měli stihnout dokončit do zimy. Držte nám palce, věřím, že to
zvládneme a jaro oslavíme tradičním jarním memoriálem Josefa Sojky.

Ing. Jan Waszek

Předseda ČSS, z.s. sportovně střelecký klub Těrlicko