V tomto předvánočním čase je dobrým zvykem se na chvíli zastavit, ohlédnout se za končícím rokem a zhodnotit jej. Proto jsme i my ve střeleckém klubu uspořádali vánoční posezení na naší střelnici.

Pan předseda Jan Waszek ve svém proslovu zhodnotil uplynulý rok a ocenil slovy a ostatní souhlasným mručením práci a úspěchy, které jsme v tomto roce dosáhli.

Dařilo se nám jak na poli práce pro veřejnost, kdy jsme uspořádali dva závody pro veřejnost, které byly velmi dobře přijaty zúčastněnými střelci, tak na poli zvelebování naší střelnice – zejména instalací nových radiátorů, což ocenili i účastníci besídky.

Dařilo se i v oblasti rozšiřování členské základny – během roku se oba čekatelé opravdu snažili, samozřejmě podle svých možností a byli – a jsou, doufáme, že i nadále budou – cenným přínosem pro fungování klubu. Další zájemkyně o členství klubu se byla představit na besídce a o další potenciální členku klubu se postaral i náš pan předseda, kterému se narodila druhá dcerka.

Po oficiální části dorazil catering a zbytek večera plynul v dobré pohodě o kterou se postaral pan Petr Vála s kytarou…

Pár obrázků najdete v galerii