img_5849Tradičně koncem roku jsme se sešli v Pizzerii v Albrechticích abychom udělali takovou hezkou tečku za kalendářním rokem 2012 a připomenuli si úspěchy i to, kde budeme muset napnout síly.

Po krátkém uvítání se ujal slova náš nejmilejší předseda. Postupně po jednotlivých měsících připomenul významné události, z nichž největšího uznání došlo několikaleté úsilí o vyřešení pozůstatku po bývalém Svazarmu – pojízdný kompresor byl slavnostně vyvezen z hangáru a nyní již slouží/trápí u nového majitele.

Z dalších významných událostí vybírám přijetí nového člena, pana Tomáše Holce, který tak usiloval stát se naším členem, že se do Těrlicka přiženil ze Vsetína.

Po krátké diskuzi jsme ukončili oficiální část a věnovali se povídání v kroužcích podle momentálních témat.

Na samý závěr jsme si popřáli úspěšný nový rok a rozešli se ke svým drahým domů.

Tady v v galerii. naleznete pár obrázků z tohoto setkání.