Po více než dvou letech se dnes 16.10.2021 opět konal tradiční podzimní víceboj z krátkých malorážových zbraní na střelnici SSk0215 v Těrlicku.

Příchozí střelce, střelkyně i střelčata přivítal náš nový předseda pan Jan Waszek, který provedl krátkou instruktáž ke bezpečnému pohybu a chování na střelnici.

Oproti minulým letům došlo k časovému omezení pro jednotlivá kola střelců na 20 minut, což se projevilo ve výrazném zkrácení celého víceboje – všech 50 střelců odstřílelo dopoledne.

Vyhlášení výsledků se ujal opět náš předseda pan Jan Waszek a pogratuloval k 1. místu panu Petrovi Kiszovi (246 bodů), na druhém místě skončil pan Radim Koch (240 bodů) a na třetím místě pan Vlastimil Grabiec (239 bodů). Celá výsledková listina je zde.