Víceboj ze zbraní různého druhu

Druh závodu závod jednotlivců
Pořadatel
SSK 0215 Těrlicko
Datum závodu sobota 8. 10. 2011
Místo konání závodu Střelnice SSK 0215 Těrlicko
Disciplina Libovolná pistole .22LR-6 druhů zbraní po 5 ranách do jednoho terče, jednokolově, technické prostředky nejsou povoleny
Kategorie společná pro všechny věkové kategorie nad 18 let
Ředitel závodu Ing. Miroslav Fojtík, předseda SSK0215
Předseda org. výboru Milan Schneider
Hlavní rozhodčí Jaromír Mrkva
Startovné členové SSK0215 - 50,- Kč
ostatní - 150,- Kč
každý účastník uhradí při prezentaci
Zbraně, střelivo zajišťuje pořadatel
Hodnocení zásahy ze všech druhů zbraní v jednom terči se sčítají, ostatní hodnocení dle Pravidel sportovní střelby
Protesty možno podávat do 20 min. po zveřejnění výsledků u hlavního rozhodčího s vkladem 100,- Kč, který v případě zamítnutí propadne se prospěch pořadatele
Odměny diplom pro nejlepšího účastníka
Časový rozvrh 8:30 - 9:00 prezentace
9:00 poučení o bezpečném zacházení se zbraní a střelivem, zahájení závodu
Zajištění bezpečnosti

každý účastník se před zahájením závodu seznámí s Provozním řádem střelnice z 12. 2.2 2003,

do prostoru střeliště má povolen vstup pouze střílející směna

účast na poučení je podmínkou účasti v závodě

Pojištění pořádající klub je pojištěn z odpovědnosti organizace za škodu
Různé - občerstvení zajišťuje pořadatel
- případné vážené sponzory prosíme o finanční příspěvek na zabezpečení provozu střelnice nebo odměnu pro vítěze závodu
- sponzoři budou osvobozeni od startovného


Propozice vydány 30. 8. 2010, podepsán Ing. Miroslav Fojtík, ředitel závodu, Milan Schneider, správce střelnice a Pavel Kiša, zbrojíř
Aktualizováno (Čtvrtek, 29 Září 2011 18:07)